Marshev & Friends - Sonatenabend von Scarlatti bis Prokofiev

Event's type:
Konzert, Klassenabend, Kaleidoskop
Event's title:
Marshev & Friends - Sonatenabend von Scarlatti bis Prokofiev
When and where:
09.03.2018 - 19:00 - Klaviersalon Merta, Bethlehemstraße 24, Linz | Tomaz Hostnik, Zhaniya Bainazarova, Anna Pavlova, Lydia Mayr, Andrea Szewieczek
Holding status:
fix
Themes:
  • Vortragsabend, Klassenabend, Kaleidoskop
Contakts:
Marshev, Oleg; Univ.Prof.
Other conditions:
keine
Download:

Cost

Eintritt frei
Back